Revitalizované Masarykovy sady budou příjemným místem setkávání i procházek

14.02.18

Masarykovy sady 6Městský zahradní architekt Lukáš Štefl představil studii revitalizace Masarykových sadů, které jsou součástí prstence parků obepínajících historické centrum Vysokého Mýta. Prezentace s následnou diskuzí se uskutečnila 12. února v Husově sboru, který od druhé poloviny třicátých let minulého století dominuje Masarykovým sadům. „Hlavním cílem této studie je naznačení možného směru dalších úprav a vývoje celého prostoru. Těžiště návrhu tkví v respektování historických souvislostí a významu lokality a současně oživení tohoto prostoru pro soudobého uživatele,“ uvedl Lukáš Štefl a pokračoval: „Celé území je řešeno velmi jednoduše. Drobnými zásahy, odstraněním nevhodných dřevin a povrchů, osazením vhodného mobiliáře, jednoduchými výsadbami bylin a trav a podtržením historického významu místa vznikne uživatelsky příjemný prostor určený nejen návštěvníkům kostela, ale též prostor pro zastavení na vycházce napříč městem.“ 

 

Na představeném řešení spolupracovali zástupci zdejší Církve československé husitské, zejména její farář Jiří Plhák. To proto, aby návrh nenarušil běžnou obslužnost kostela při církevních obřadech, jako jsou například pohřby, ale i při kulturních a společenských akcích, které se konají v kostele a v parku. „Trvalkové záhony byly posunuty tak, aby v sadech nebyla zmenšena plocha pro setkávání lidí.  Umístění laviček a výsadba stromů nebudou bránit sáňkování dětí. Obslužné plochy jsou ve studii navrženy ze štěrkového trávníku, který umožňuje občasné pojíždění vozidly. Finální podoba tohoto povrchu bude ale ještě předmětem dalšího jednání," řekl Lukáš Štefl. Sdělil, že je třeba se dále zabývat otázkou propojení Masarykových sadů s dalšími parky. „Parky a sady bychom chtěli sjednotit třemi prvky. Cesty jsou navrženy z kamenné dlažby a mlatového povrchu. V parcích budou trvalkové záhony. Třetím jednotícím prvkem bude mobiliář – lavičky a odpadkové koše,“ vysvětloval Lukáš Štefl. V Masarykových sadech se nachází několik dožívajících poškozených stromů, které navrhuje ke kácení. „Ostatní stromy budou na základě dendrologického průzkumu ošetřeny. Pro výsadbu nových stromů jsme vybrali především dlouhověké druhy, které zde budou moci růst i za 50 až 80 let,“ řekl městský zahradní architekt.

 

Představená studie se zabývá i otázkou posunutí sochy lva, ale jeho přemístění, popřípadě otázky vybudování zpevněné cesty podél kostela pro vstup z boku, či jiné věcné připomínky občanů budou ještě dořešeny. K termínu realizace se vyjádřil starosta František Jiraský. „V momentě, kdy nalezneme s panem Šteflem definitivní technické řešení a zastupitelstvo schválí na revitalizaci Masarykových sadů peníze, můžeme začít s realizací. Domnívám se, že k tomu může dojít ještě letos,“ řekl starosta.

 

Reportáž z představení studie Masarykových sadů a rozhovor s městským zahradním architektem Lukášem Šteflem ZDE

Studie revitalizace Masarykových sadů ZDE 

 

Foto Aleš Felgr

Vizualizace Lukáš Štefl

 

IMG 8047 IMG 8046
   
IMG 8048 IMG 8054
   
IMG 8058 IMG 8061
   
IMG 8062 IMG 8063
   
IMG 8060 Masarykovy sady 2 kopie  
     
Navrh1 Navrh 2