Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.9.2018

Bilanční ohlédnutí za stavební činností města Vysokého Mýta v roce 2017

28.12.17

IMG 5225V roce 2017 město Vysoké Mýto realizovalo celou řadu oprav, rekonstrukcí a dalších stavebních akcí. Některé z nich se odehrály na veřejných prostranstvích takříkajíc před zraky lidí, některé opravy v budovách naopak jejich pozornosti ušly. Mezi ty první řadíme například opravy komunikací a chodníků. Reportáž ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

IMG 3473Největší letošní investicí do komunikací představuje rozšíření parkoviště v bývalém areálu městského stavebního podniku. Na bezplatném parkovišti v sousedství autobusového nádraží přibylo 44 nových parkovacích míst a jedno pro karavan. Celkově je zde nyní k dispozici 95 parkovacích stání a dalších 60 je na parkovišti vedle autobusového nádraží. Dále město upravilo komunikaci do areálu společností TOMIL a Iveco a také vjezd do dvora ZŠ Jiráskova. Z důvodu bezpečnosti zřídilo v Javornického ulici nový přechod pro chodce a vybudovalo také chodník v Tisovské ulici. Po rekonstrukci plynovodu rozšířilo užší chodník na jedné straně náměstí Přemysla Otakara II. Celkově město do komunikací a chodníků v roce 2017 vložilo 4,2 milionu korun.

 

Jiraskova 217 vyrezKromě toho další opravy za přibližně 6 milionů korun prováděly Technické služby. Opravily chodník v Husově ulici podél silnice I/35 od krytého plaveckého bazénu po autobusové nádraží a současně do chodníku uložily koordinační kabel pro řízení světelné signalizace. Chodníky opravily také v Pivovarské, Jiráskově a Riegerově ulici. V průběhu oprav nahradily asfaltový povrch chodníků betonovou dlažbou. Naposledy opravily chodník v Litomyšlské ulici od Mýtnice po ul. Prokopa Velikého. Místo monolitického betonu je nyní na chodníku přírodní žulová mozaika. Technické služby dále opravily komunikaci v Tisovské ulici. Nezapomněly ani na okrajové části města. Od Knířova k nové autobusové zastávce a také ve Slatinské ulici instalovaly nové veřejné osvětlení a v Brtči opravily komunikaci.

 

 

IMG 4530 1Nejvýznamnější dokončenou stavební akcí byla rekonstrukce nám. Vaňorného, v jehož centru stojí kostel sv. Vavřince. Tento prostor patří vedle náměstí Přemysla Otakara II. mezi nejcennější veřejná prostranství Vysokého Mýta. Nad návrhem rekonstrukce zpracované podle studie architektů Milana Košaře a Aleše Klose se v roce 2015 uskutečnilo veřejné setkání s občany. Řada jejich připomínek byla zohledněna a dopracována do projektové dokumentace. Na podzim 2016 provedlo vysokomýtské regionální muzeum na náměstí záchranný a předstihový archeologický výzkum, při kterém v sondách objevilo středověké pohřebiště ze 13. - 16. stol. V roce 2017 v rámci rekonstrukce byl odfrézován původní asfaltový povrch a náměstí vydlážděno žulovými kostkami. Přitom byly vozovka a chodníky srovnány do jedné výškové roviny. Na náměstí vzniklo13 parkovacích míst včetně dvou míst K+R a jedno parkovací místo pro imobilní osoby. V prostoru jsou umístěny nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, sloupky a také veřejné a slavnostní osvětlení. Rekonstrukce náměstí přišla na 17,1 milionu korun.

 

IMG 5004Po předchozí obnově Choceňské věže se v roce 2017 město pustilo do částečné opravy Pražské brány, která se týkala ochozu věžičky malé věže a spojovacího můstku, do kterých v nepřístupných místech zatékalo. V rámci opravy byly vyspárovány trhliny ve zdivu věžičky, provedeny nové hydroizolace, vyměněny a opraveny části zděných ploch i klempířské prvky. Oprava stála 1,2 milionu korun a s jejím financováním pomohly Ministerstvo kultury a Pardubický kraj. Pardubický kraj se také finančně podílel na nově zpracovaném stavebně historickém průzkumu městského opevnění Vysokého Mýta, který bude sloužit jako podklad pro přípravu oprav a obnovy dalších historických objektů.

 

 

 

IMG 2514V průběhu roku město provedlo v městských budovách, které slouží školám a školským zařízením, opravy za 4,2 milionu korun. Na budově I. stupně ZŠ Javornického nechalo ošetřit krov napadený dřevokaznými škůdci. Byly na něm vyměněny poškozené části a provedena speciální termosanace krovu. V budově II. stupně ZŠ Javornického město opravilo šest střešních oken a zrestaurovalo troje vchodové dveře. Na jejich restaurování přispělo Ministerstvo kultury, které spolu s Pardubickým krajem pomohlo rovněž s financováním další etapy výměny oken a dveří v Základní umělecké škole. Celkem na opravy a restaurování svých památek a stavebně historický průzkum město obdrželo 1 735 000 korun. Menší opravy provedlo také ve Speciální základní škole, kde opravilo WC a ve dvou třídách vyměnilo osvětlení. Kvůli energetické náročnosti vyměnilo v budově Správy školských zařízení staré plynové kotle za úspornější kondenzační a také okna ve třech patrech domova mládeže. Investovaných 2,2 milionu korun se městu postupně vrátí v úsporách provozních nákladů.

 

Nova loutkova scena 5Stavební práce probíhaly v průběhu roku rovněž v M-klubu, kde město opravilo WC u hlavního sálu, skladové prostory a upravilo původní přednáškový sál a jeho přilehlé prostory pro novou loutkovou scénu se stupňovitým hledištěm s kapacitou 57 míst. Tyto změny byly nezbytné, protože původní loutková scéna už nevyhovovala současným požárním předpisům. Všechny stavební úpravy v M-klubu stály 3,4 milionu korun. V Domově pro seniory město opravilo komunikační zařízení mezi klienty a personálem, jehož fungování narušil blesk. Tato oprava přišla na 1,2 milionu korun. Stavební úpravy menšího rozsahu také probíhaly v budovách městského úřadu. Například město opravilo okna v historické radnici. Z podnětu občanů provedlo na náměstíčku v Lipové demolici nevyužívané hasičárny a v objektu hasičů ve Lhůtě vestavělo nové WC.

 

 

sanace vrt kopie 2V roce 2017 město uskutečnilo dva pilotní projekty zaměřené na ochranu podzemních vod, jejichž znečištění by mělo dopad na kvalitu vodního zdroje Pekla, které zásobuje pitnou vodou Vysoké Mýto a okolní obce. Město provedlo pasportizaci hydrogeologických vrtů v oblasti Vysokomýtské synklinály a doporučilo některé z nich k úpravám, popřípadě k likvidaci. Současně provedlo likvidace dvou starých průzkumných vrtů. Realizace obou projektů stála 746 tisíc korun, z toho 592 tisíc korun zaplatil Pardubický kraj a Státní fond životního prostředí.

 

 

 

 

 

IMG 6578V roce 2017 město zahájilo několik významných stavebních akcí, které budou ukončeny v roce následujícím. Je to především komplexní rekonstrukce krytého plaveckého bazénu za necelých 65 milionů korun. Byly vyměněny rozvody sítí a vzduchotechnika, pracuje se na nerezové bazénové vaně, která bude nová včetně zvedacího dna a technologie. Stavební práce probíhají také u stropu bazénové haly, kde se mění stropní podhledy a osvětlení. V přízemí bude nová vstupní hala, šatny, sprchy a toalety a také dvouúrovňový dětský bazének, v obou podlažích rovněž vzniknou nové skladové a sociální prostory pro personál. V suterénu se pracuje na finské sauně, odpočívárně, kneipovací lázni a ochlazovacím bazénku s výrobníkem ledu. Přibude zde nová parní kabina, recepce a šatny. Proměnou prochází také sprchy a toalety.

 

Další stavební akcí, která byla zahájena v roce 2017, je vybudování inženýrských sítí v lokalitě za bývalým pivovarem pro I. etapu výstavby rodinných domů. Postupně zde buda zavedena kanalizace, vodovod, plynovod a elektřina a vybudovány chodníky, komunikace a osvětlení. Náklady na inženýrské sítě budou stát přibližně 17,4 milionu korun.

 

Na podzim 2017 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v části Litomyšlského Předměstí a Pražského Předměstí, která povede k energetickým i finančním úsporám. V rámci rekonstrukce bylo částečně vyměněno osvětlení a v roce 2018 zbývá ještě dokončit výměnu dvanácti elektroměrových rozvodnic. Rekonstrukce osvětlení bude stát necelých 2,4 milionu korun, z toho 1,1 milionu korun bude zaplaceno z dotace Ministerstva průmyslu.

 

Dalším projektem, který bude dokončen v roce 2018, je II. etapa městských trailů na Vinicích. Na podzim byl dokončen pumtrack a zároveň bylo vytvořeno propojení tratě. Náklady na II. část etapy městských trailů byly 674 tisíc korun a Pardubický kraj na ni přispěje třistatisícovou dotací. V roce 2018 ještě zbývá vybudovat venkovní tělocvičnu.

 

V průběhu roku 2017 město připravovalo několik významných projektů a akcí, které budou realizovány v roce 2018, nebo letech příštích. Patří mezi ně příprava úpravy křižovatek a přechodů pro chodce na silnici I/35 na průtahu městem, příprava dokumentace parku za pivovarem, příprava úprav v ulici Gen. Závady a další.