Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 23.9.2018

Vysoké Mýto vstupuje do nového roku se schváleným rozpočtem

28.12.17

Vysoke Myto z Chocenske veze 1Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 13. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2018, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2019 - 2021 a rozpočet města na rok 2018. Město Vysoké Mýto vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti, dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu, probíhají přípravy na finální realizaci investičních akcí, na které jsou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města počítá s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %, meziročním růstem nedaňových příjmů ve výši 1 %, meziročním růstem běžných výdajů města ve výši 2 %, meziročním růstem kapitálových výdajů ve výši 5 %. V uvedeném období neplánuje město přijetí žádné půjčky nebo úvěru, náklady na dluhovou službu jsou vypočítány s rezervou na růst úrokových sazeb ve výši cca 2 %. Saldo provozního rozpočtu se pohybuje okolo částky 31,7 mil. Kč. Rozpočet hlavní činnosti na rok 2018 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 251 322,5 tis. Kč a výdaji ve výši 289 501,5 tis. Kč, financováním ve výši 38 179 tis. Kč. Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky města z minulých let. Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i jeho hospodářská činnost. Rozpočet hospodářské činnosti města na rok 2018 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 20 895 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 19 869 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1 026 tis. Kč. Město dále disponuje s volnými finančními prostředky nezapojenými do rozpočtu roku 2018 z minulých let ve výši přibližně 37 mil. Kč. Výše závazků města z přijatých úvěrů a půjček činí 12,5 mil. Kč.

 

Město nepočítá s úpravou rozpočtu v oblasti navyšování běžných výdajů, výjimka může nastat pouze v případě obdržení nerozpočtovaných neinvestičních dotací, naopak bude volné finanční prostředky v průběhu roku zapojovat formou rozpočtových opatření, a to k zajištění financování investičních výdajů. „V současném rozpočtu je na investice určeno 27,7 % celkových výdajů a toto číslo určitě poroste. Mezi nejvýznamnější akce patří dokončení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, realizace regenerace sídliště U hřbitova, vybudování infrastruktury k výstavbě rodinných domů na poli za pivovarem a společná investiční akce s Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se úpravy křižovatek a přechodů pro chodce na silnici I/35. Budeme také pokračovat v přípravách realizace parku za pivovarem," řekl starosta František Jiraský.

 

Michal Zima, vedoucí odboru finančního