Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.6.2019

Zahájena příprava plánu sociálních služeb

24.10.17

CSS panoramaMěsto Vysoké Mýto zahájilo spolu se svým partnerem a hlavním realizátorem společností Jihočeská rozvojová o. p. s. realizaci projektu s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. K projektu se v polovině října sešla ustavující schůzka představitelů města a Jihočeské rozvojové, kteří se shodli na plánu postupu a zejména na zapojení dalších skupin laické i odborné veřejnosti. „Oslovíme představitele obcí naší spádové oblasti a nabídneme jim zapojení do projektu, který bude mapovat celé toto území. Prostřednictvím ankety oslovíme veřejnost a počítáme se spoluprací poskytovatelů sociálních služeb. Věřím, že se nám podaří získat maximum informací pro návrhy na zlepšení,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Předmětem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto s platností na roky 2019 – 2021. Plán pomůže vytvořit podmínky pro lepší rozvoj a udržitelnost sociálních služeb.

 

Nejprve bude zmapován současný stav sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto území navržen rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám. Významným inovativním a pro uživatele sociálních služeb užitečným prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb a zároveň dostupného katalogu v tištěné podobě. Jeho smyslem je usnadnit současným i budoucím uživatelům sociálních služeb přístup k aktuálním a komplexním informacím o nabízených službách, které jsou pro ně vhodné.

 

 Plán bude tvořen metodou komunitního plánování, ve které se podílejí na řešení a plánování sociálních služeb tři aktéři: uživatelé, tedy ti, kdo sociální služby užívají, poskytovatelé, kteří služby nabízí a poskytují, a zadavatelé. Těmi je zde myšleno město či další města a obce zodpovědné za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká - ve spolupráci komunity. Cílem komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto je tedy vytvořit takové podmínky pro poskytování služeb, o něž mají místní lidé zájem a které potřebují. „Naším cílem je zapojit zejména skupinu místních obyvatel, kteří sociální služby aktivně vyhledávají a sami jsou či budou jejich uživateli“ uvedl Miroslav Kotoun ze společnosti Jihočeská rozvojová. „Vycházíme ze své zkušenosti s již realizovanými komunitními plány řady dalších měst a obcí a maximálně využijeme poskytovatele služeb, jejich know-how a znalost místního prostředí a komunity.“

 

Projekt:

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021

reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

 

Logo OPZ ernobile