Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.6.2019

Výsledky ankety k možným koncepčním úpravám Odbojářské ulice

20.10.17

IMG 20170412 093432Město Vysoké Mýto uvažuje o koncepčních úpravách Odbojářské ulice, včetně navazujících obytných bloků. Zamýšlené úpravy by se měly týkat povrchů odstavných ploch u obytných bloků, veřejných prostranství, dětských hřišť i počtu parkovacích míst. Podkladem pro zadání projektu budou i výsledky ankety, kterou jsme v červenci uveřejnili na městských webových stránkách a ve Vysokomýtském zpravodaji. Ankety se zúčastnilo 170 občanů, z nichž 66 vyplnilo formulář ankety na městském webu a 104 obyvatel odevzdalo vyplněné anketní lístky uveřejněné ve Vysokomýtském zpravodaji.

V anketě se vyjádřilo 100 občanů, kteří mají v této lokalitě bydliště. Doplňkově byly ještě vytvořeny dotazníky pro obyvatele domů v Odbojářské ulici, kterých by se úpravy týkaly. Vyplněné dotazníky odevzdalo 75 občanů.

 

Na anketní otázku, jaké úpravy upřednostňují, občané téměř shodně odpověděli, že si přejí zachování stávajícího uspořádání a také zklidnění místa. O polovinu menší podporu získalo zlepšení parkování. Za hlavní problémy v Odbojářské ulici považují obyvatelé nevyhovující prostranství  - povrch vozovky, odvodnění dešťových vod, veřejné osvětlení -  a malý podíl zeleně, dále pak velký počet parkujících vozidel a také nedostatek parkovacích míst. Podle vyjádření občanů by úpravy ulice měly hlavně směřovat ke zlepšení podmínek pro pěší, ke zvýšení podílu zeleně a zlepšení využití veřejných ploch. Při rekonstrukci povrchů občané jednoznačně upřednostňují zachovaní stávajícího rozsahu. Rovněž jednoznačně se vyjádřili pro zachování obou dětských hřišť. Devatenáct procent občanů si přeje dětská hřiště zrušit a nahradit je prostorem pro relaxaci a odpočinek. Při případné obnově hřišť občané preferují spíše sportoviště před hřištěm pro šesti až devítileté děti. Další v pořadí preferencí jsou hřiště pro deseti a víceleté děti a mládež, hřiště pro předškolní věk a venkovní tělocvična pro seniory. Na otázku, jak často využívají Odbojářskou ulici a případně obytné bloky, odpověděli občané ve 109 případech, že denně. Největší věkové zastoupení v anketě má kategorie 41 – 65 let, za ní jsou s téměř shodným počtem kategorie 18 – 40 let a 66 a více let. Ankety se zúčastnil téměř shodný počet mužů a žen.

        

V odpovědích se objevily další požadavky, jako je umístění laviček na veřejných prostranstvích, obnova povrchů stávajících hřišť, zachování vzrostlých stromů a doplnění výsadby u dětských hřišť. Občané dále požadují zjednosměrnění dopravního provozu v Talafúsově ulici, na sídlišti zvýraznění přednosti zprava, či umístění parkoviště firmy Tomil mimo sídliště. Ve vnitroblocích požadují parkování pouze pro bydlící a na komunikaci v Odbojářské ulici omezení parkování. Objevil se i názor, že by bylo třeba přidat parkovací stání na úkor zeleně. Občané v anketě upozornili na nedostatečné osvětlení, špatné chodníky i rušení veřejného pořádku. Přáli by si zde také in-line plácek.

 

odpoved1
 
Odpoved2
 
odpoved3
 
Odpoved4
 
Odpoved5
 
Odpoved6
 
Odpoved7
 
Odpoved8
 

 

 

 

IMG 20170412 093556 IMG 20170412 093806
   
IMG 20170412 093851 IMG 20170412 094013
   
IMG 20170412 094054 IMG 20170412 094218
   
IMG 20170412 093502
 
IMG 20170412 093730