Technické služby by chtěly svážet od občanů nepotřebné předměty a nabídnout je k opětovnému využití

28.08.17

Den Zeme 2017 24 Technické služby Vysoké Mýto požádaly o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Systém předcházení vzniku komunálních odpadů ve Vysokém Mýtě. „Projekt zapadá do dlouhodobého záměru města. Snažíme se průběžně snižovat množství komunálních odpadů, které odvážíme na skládku do Libchav. Do konce roku 2024, kdy začne platit zákaz skládkování, bychom chtěli náš systém nakládání s odpady ještě doplnit a zdokonalit,“ řekl starosta František Jiraský. Město již dvě desetiletí průběžně snižuje množství ukládaného odpadu. Šetří životní prostředí a zároveň i finanční prostředky města a jeho občanů.

 

Projekt Systém předcházení vzniku komunálních odpadů ve Vysokém Mýpřichází s novinkou, jak některé odpady nelikvidovat, ale ještě nějakou dobu užívat. Prodlužuje vlastně jednotlivým předmětům jejich spotřební život. Pokud dostanou dotaci, Technické služby pořídí za 1 milion korun malé svozové auto na alternativní pohon CNG a skladovou dvougaráž, kde budou provádět drobné opravy předmětů určených k prodeji. V garáži budou věšáky na šatstvo, police na vystavení předmětů, manipulační vozík na usnadnění manipulace s předměty a fotoaparát.

 

A jak to bude fungovat v praxi? Občan vlastní nepotřebný předmět, například stůl, kterého se chce zbavit. Nabídne ho Technickým službám, které ho svozovým autem dopraví na sběrný dvůr, opraví, očistí, vyfotí a nabídnou k dalšímu prodeji přímo na místě a také na svých internetových stránkách. Zájemci si pak nabídnuté předměty prohlédnou a v případě zájmu odkoupí za symbolickou cenu. Lidé si takto mohou pořídit vybavení na chaty a chalupy, zakoupit chybějící hrneček, zařídit pokoj ve stylu RETRO či rozšířit svoji sbírku. Sociálně slabší občané si mohou tímto způsobem vybavit svoje bydlení.

 

Technické služby si už prodej použitých předmětů několikrát úspěšně odzkoušely na bleším trhu, který je každoroční součástí Dne Země. O většinu věcí byl vždy velký zájem. Některé historické a raritní předměty nabízí Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, se kterým mají velmi dobrou spolupráci.

 

Finanční prostředky získané prodejem použitých předmětů by mohly být využity na zkvalitnění městské zeleně, například na zakoupení a výsadbu cibulovin v trávnících apod.

 

Bleší trh na Dnu Země 2017, foto Aleš Felgr