Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 14.12.2018

Výsledky ankety k možným úpravám ul. Gen. Závady

22.08.17

gen.Zavady 2 1V souvislosti se zamýšlenými úpravami ulice Gen. Závady zveřejnilo města na svých webových stránkách a ve Vysokomýtském zpravodaji anketu, jejímž cílem bylo zjistit cenné informace a názory občanů důležité pro rozhodovaní o budoucí podobě této ulice. Na anketní otázky odpovědělo 192 občanů. První otázka se týkala užívání ulice. Sto dvacet jedna lidí uvedlo, že ulici využívá jako průchozí, třicet devět k odstavení vozidla při návštěvě zdravotního střediska či bazénu apod. Deset občanů uvedlo, že ulicí prochází a užívá ji také k parkování vozidla. Vyjádřilo se rovněž devět lidí, kteří v ulici bydlí. Ti by si přáli zlepšení podmínky pro pěší, zvýšení podílu zeleně a úpravu parkovacích míst. Nejsou spokojeni se současným parkováním před vjezdy.

 

Na otázku „jaký charakter by ulice měla mít“ odpovědělo 84 občanů, že preferují zejména klidové místo se zelení a posezením, 82 občanů si přeje zachování stávajícího uspořádání a 23 odpovědí obsahovalo různorodé názory s převahou požadavku na zachování průchozí ulice (pěší zóny), s požadavkem doplněním zeleně a zároveň se zachováním parkovacích míst. Jako hlavní problém v ulici občané vidí nevyhovující prostranství, malý počet parkovacích míst, ale i velký počet parkovacích míst. Mezi třiceti jedna různorodými postřehy a názory se objevil požadavek na rozšíření chodníků v celé trase od kolejí k lékárně a vyznačení trasy pro cyklisty. Úpravy ulice by měly podle občanů směřovat ke zvýšení podílu zeleně, zlepšení podmínek pro pohyb pěších, vyřešení podmínek pro cyklisty a zlepšení organizace parkování. Na otázky 3) a 4) mohli občané označit v odpovědi více možností. Sedmdesát šest občanů, kteří odpověděli na anketu, využívá ulici minimálně týdně, sedmdesát občanů denně a čtyřicet pět občanů občas. Do šetření se nezapojil nikdo, kdo se ulicí nepohybuje. Ankety se zúčastnilo 111 žen a 81 mužů, 94 z respondentů bylo v rozmezí 19 – 40 let, 77 v rozmezí 41 – 65 let, 16 v rozmezí 66 a více let. Anketu vyplnilo rovněž 6 občanů mladších osmnácti let.

 

1. Ul Gen. Závady využívám ...

Graf111  

 

2. Jaký charakter by podle vás měla ulice Gen. Závady mít?

 
Graf2  

 

3. Jaký hlavní problém vnímáte v ulici Gen. Závady? (můžete zvolit i více možností)

 
Graf3  

 

4. K čemu by měly úpravy ulice Gen. Závady směřovat? (můžete zvolit i více možností)

 
Graf4  

 

5. Ul. Gen. Závady využívám ...

 
Graf5  

 

6. Věk respondenta

 
Graf6  

 

7. Pohlaví respondenta

 
Graf7