Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.9.2018

Plnější a pestřejší záhony kolem Mariánského sloupu i před nemocnicí

29.05.17

ZAHONY NAMESTI VIZUALIZACEV průběhu příštích dnů vysadí zahradnická firma květinové záhony kolem Mariánského sloupu na náměstí Přemysla Otakara II. novými trvalkami a dalšími rostlinami. Záhony budou pestřejší a plnější. Odborná firma pak bude pokračovat na prostranství před nemocnicí v Hradecké ulici. Naváže na Technické služby, které zde v polovině května vysadily nové okrasné hrušně. Výsadbě zeleně předcházelo v březnu letošního roku kácení stromů. „Návrh na komplexní úpravu zeleně u nemocnice zpracoval městský zahradní architekt Lukáš Štefl. Impulsem ke změně byl podnět vedení Vysokomýtské nemocnice, které si přálo, aby do budovy nemocnice šlo více světla. Rozhodli jsme se, že vstup do nemocnice bude světlejší a přívětivější,“ řekl starosta František Jiraský.

 

K obnově stromů dojde rovněž v Rokycanově ulici, kde v levé části ulice při pohledu od kolejí Technické služby vykácely staré stromořadí. Stejně jako na protilehlé straně byla většina stromů ve špatném zdravotním stavu. Na místě skácených budou na přání obyvatel ulice opět vysazeny jasany ztepilé „Globosum“. S úpravou zeleně se rovněž počítá při rekonstrukci Vaňorného náměstí. Kromě toho Technické služby budou pokračovat v pravidelné náhradní výsadbě stromů.

 

Obnova veřejné zeleně je pravidelně konzultována s městským zahradním architektem Lukášem Šteflem, který s městem spolupracuje od loňského roku. Kromě návrhu na úpravy trvalkových záhonů na náměstí a podoby vstupu do nemocnice připravil návrh na úpravy hrobů sovětských vojáků na vysokomýtském hřbitově. Postupně se seznamuje s veřejnou zelení ve městě a bude navrhovat její budoucí podobu. Vyjádřil se rovněž k zamýšlené úpravě chodníčku na Vinice a také k návrhům parku za pivovarem. Počítá se s tím, že svoje vyjádření dá i k návrhům na revitalizaci bývalého vojenského areálu v lokalitě u supermarketu Albert.

 

Město průběžně sleduje a kontroluje zdravotní stav stromů. Vloni realizovalo projekt Pasportizace stromů a stromových skupin Vysoké Mýto. V rámci projektu bylo zkontrolováno 1981 stromů v majetku města rostoucích na veřejných prostranstvích. U každého stromu byla zhodnocena jeho stabilita, zdravotní stav, vitalita, byla navržena technologie ošetření stromů (řezy, instalace a kontroly vazeb, návrhy kácení …) a naléhavost zásahů. Na základě doporučení společnosti SAFE TREES provedla odborná firma tahové zkoušky na čtyřech vybraných stromech ve městě. Tahová zkouška představuje komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení dřeviny. U dalších osmi stromů byla jejich bezpečnost prověřena pomocí zvukového tomografu. Na základě výsledků měření bude navržen další postup u každého kontrolovaného stromu.

 

Návrhy prostranství u Mariánského sloupu, u nemocnice v Hradecké ulici a úpravy hrobů ruských vojáků na vysokomýtském hřbitově - zahradní architekt Lukáš Štefl

 

pdfRealizovaná 1. etapa úpravy záhonu u nemocnice v Hradecké ulici124.99 KB

pdfCelkové řešení úprav veřejné zeleně u nemocnice v Hradecké ulici10.85 MB

pdfOsazovaní plán 499.34 KB

 

U nemocnice HRBITOV VIZUALIZACE 
   
 ZAHONY NAMESTI VIZUALIZACE