Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 16.7.2018

Město a kraj jednají o možném převodu areálu nemocnice na Pardubický kraj

27.04.17

Otevreni rentgenu 115 kopieZastupitelstvo kraje a městské zastupitelstvo budou v červnu projednávat možný převod areálu města Vysokého Mýta užívaného Vysokomýtskou nemocnicí do majetku Pardubického kraje. Impulsem k tomu bylo nedávné jednání představitelů města s hejtmanem Martinem Netolickým o financování zateplení budovy nemocnice v Hradecké ulici. Město pomáhá Vysokomýtské nemocnici, přispívá jí na různé opravy a podporuje zlepšení podmínek pro zdravotní péči. V roce 2016 zpracovalo projektovou dokumentaci na zateplení budovy v Hradecké ulici a požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci.

 

Letos v dubnu obdrželo kladné rozhodnutí. Schválená osmimilionová dotace bohužel pokrývá necelých třicet procent z realizačních nákladů, které jsou vyčísleny na 29 milionů korun. Po výběrovém řízení se cena pravděpodobně sníží, ale i tak bude podíl, který město zaplatí, velmi vysoký. Dlouhodobý finanční přínos a úspory ze zateplení a provozu budov získá Vysokomýtská nemocnice.

 

Představitelé města jednali s hejtmanem Martinem Netolickým, aby Pardubický kraj projekt zateplení převzal a financoval, nebo se na něm finančně spolupodílel. Ujistili ho o trvalé podpoře a zájmu města, které věnuje rozvoji Vysokomýtské nemocnici a zdravotní péči ve Vysokém Mýtě. Diskutovali zároveň o problémech, které investice v nemocnici z majetkových důvodů provázejí. V souvislosti s tím Martin Netolický navrhl převod areálu do vlastnictví Pardubického kraje, který by pak financováním oprav a investicemi zhodnocoval svůj majetek. Stejně jako v případě převodu budovy gymnázia v roce 2014 by si město ve smlouvě vymínilo, že pokud by kraj budovy v budoucnu nepotřeboval, převede je zpátky do majetku města.

 

V souvislosti s možným převodem areálu nemocnice do majetku Pardubického kraje je potřeba zmínit některá důležitá fakta. Vysokomýtská nemocnice je zřizovaná Pardubickým krajem, areál nemocnice jak v Hradecké, tak i v Žižkově ulici je v majetku města Vysokého Mýta. Vysokomýtská nemocnice má obě části areálu ve výpůjčce, a tedy městu neplatí žádný nájem. To je další z forem podpory města, kterou poskytuje Vysokomýtské nemocnici. V loňském roce byly uzavřeny smlouvy na středisko dialýzy ve druhém patře nemocnice. Provozovat ho bude firma Fresenius Medical Care. Momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav, a pokud všechno dobře dopadne, tak už se zahájením rekonstrukce začne Fresenius Medical Care městu platit nájemné deset tisíc korun měsíčně. Po zahájení provozu dialýzy bude platit padesát osm tisíc měsíčně. To jsou jediné prostředky, které město z areálu získá. Žádný další příjem město z prostor nemocnice nemá.

 

nov vybaven salCo to znamená pro investice a opravy budov? Jak již bylo uvedeno, Vysokomýtská nemocnice neplatí městu žádný nájem, proto je každá investiční akce, kterou město v nemocnici financuje, nenávratná. Když Vysokomýtská nemocnice opravuje a investuje do budov, vždy k tomu potřebuje souhlas města jako jejich vlastníka. Svými investicemi v podstatě zhodnocuje cizí (městský) majetek. Naposledy zde za 5,6 milionů korun z krajských prostředků opravila a vybavila moderními přístroji nový operační sál pro jednodenní chirurgii. Tyto investice s sebou následně nesou otázky s odpisy investice, evidencí apod. Město Vysoké Mýto podporuje kvalitní zdravotní péči zdravotnických zařízení ve městě. Pomáhá Vysokomýtské nemocnici a úzce spolupracuje s Pardubickým krajem.

 

Zamýšleným převodem areálu nemocnice na Pardubický kraj dojde ke zlepšení podmínek pro zdravotní péči poskytovanou ve Vysokomýtské nemocnici. Pardubický kraj považuje tuto nemocnici, která pracuje v režimu následné péče, za důležitou součást systému nemocniční péče v kraji. Ve své koncepci kraj počítá s tím, že by podobná zařízení měla být co nejblíže bydliště pacienta. Kromě toho vloni rozhodl, že v areálu nemocnice v Hradecké ulici vybuduje za desítky milionů novou základnu Zdravotnické záchranné služby. Také tento fakt svědčí o jeho trvalém zájmu vytvářet optimální podmínky pro kvalitní zdravotní péči v areálu nemocnice ve Vysokém Mýtě.

 

K problematice převodu budov se ve středu 17. května od 16.00 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě uskuteční setkání s občany. Diskutovat budou krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, starosta František Jiraský a další hosté.

 

Marie Lněničková, tisková mluvčí, vnější vztahy

 

 

Fotografie ze slavnostního otevření moderního operačního sálu pro jednodenní chirurgii, 2016.

Foto Pardubický kraj a Aleš Felgr

 

 

dospavaci pokoj IMG 0147
   
IMG 0162 IMG 0178

 

 

 

Fotografie ze slavnostního předání nového přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice pořízeného z devítimilionové dotace Evropské unie, 2009.

Foto Aleš Felgr

 

 

  Otevreni rentgenu 097 Otevreni rentgenu 066    
         
  Otevreni rentgenu 075 Otevreni rentgenu 030