Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 26.4.2018

Vysoké Mýto vstupuje do roku 2017 se schváleným rozpočtem

29.12.16

Vysoke Myto panorama 2016 AFZastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 14. prosince dva zásadní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2017, a to rozpočtový výhled města sestavený na období 2018 - 2020 a rozpočet města na rok 2017. Město Vysoké Mýto vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti, dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu, probíhají přípravy na finální realizaci investičních akcí, na které jsou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.

 

Rozpočtový výhled počítá s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %, meziročním růstem nedaňových příjmů ve výši 1 %, meziročním růstem běžných výdajů města ve výši 2 %, meziročním růstem kapitálových výdajů ve výši 5 %. V uvedeném období neplánuje město přijetí žádné půjčky nebo úvěru, náklady na dluhovou službu jsou vypočítány s rezervou na růst úrokových sazeb ve výši cca 2 %. Saldo provozního rozpočtu se pohybuje okolo částky 35 mil. Kč.

 

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2016 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 229 051,1 tis. Kč a výdaji ve výši 250 177,1 tis. Kč, financováním ve výši 21 126 tis. Kč. Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky města z minulých let. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta.

 

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i jeho hospodářská činnost. Rozpočet hospodářské činnosti města na rok 2017 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 21 295 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 20 295 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1 000 tis. Kč.

 

Město disponuje s volnými finančními prostředky z minulých let ve výši cca 65 mil. Kč a finančními prostředky alokovanými ve Fondu udržitelného rozvoje města ve výši 17,9 mil. Kč. Výše závazků města z přijatých úvěrů a půjček činí 17,4 mil. Kč.

 

Město nepočítá s úpravou rozpočtu v oblasti navyšování běžných výdajů, výjimka může nastat pouze v případě obdržení nerozpočtovaných neinvestičních dotací, naopak bude volné finanční prostředky v průběhu roku zapojovat formou rozpočtových opatření, a to k zajištění financování investičních výdajů. "V současném rozpočtu je na investice určeno 23,2 % celkových výdajů a toto číslo ještě poroste. Mezi nejvýznamnější akce budou patřit rekonstrukce náměstí Vaňorného, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rekonstrukce kotelny a výměna oken domova mládeže, stavební úpravy loutkové scény a vybudování infrastruktury k výstavbě rodinných domů na poli za pivovarem. Budeme pokračovat v přípravách parku za pivovarem a revitalizace prostoru mezi ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a domovem pro seniory. V rozpočtu se také například počítá s pořízením nového služebního vozidla pro městskou policii," řekl starosta František Jiraský.

 

Rozpočet města na rok 2017

Rozpočtový výhled města sestavený na období 2018 - 2020

 

Graf – struktura výdajů rozpočtu města

 

graf