Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 21.6.2018

Připravované opravy komunikací a chodníků, investice do veřejných prostranství 2016 - 2017

29.03.16

IMG 8879V letošním roce město chystá opravy řady komunikací a chodníků. První velkou akcí, nepočítáme-li probíhající výstavbu cyklostezky, bude v květnu oprava komunikace v ulici Prokopa Velikého. Součástí úprav bude také zřízení osmnácti nových parkovacích stání, nový chodník od Jiráskovy ulice po budovu společnosti LTC, rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova zeleně. Této opravě předchází rekonstrukce vodovodního řadu, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto. „V květnu budou zahájeny další opravy. Některé z nich bude provádět město a další Technické služby. Kromě nás zde opravují svoje sítě RWE, ČEZ a Vodovody a kanalizace. Snažíme se s nimi svoje akce koordinovat, abychom neměli zbytečně opakovaně rozkopané ulice,“ sdělil starosta František Jiraský. Město vydá ze svého letošního rozpočtu na cyklostezku, opravy komunikací a chodníků kolem 15 mil. Kč a Technické služby přibližně 8 mil. Kč.  

 

 

Na příští rok město připravuje řadu důležitých projektů, jako je regenerace sídliště U hřbitova, rekonstrukce nám. Vaňorného, vybudování infrastruktury pro bytovou výstavbu Za Pivovarem, revitalizaci prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a Domovem pro seniory a v neposlední řadě vybudování parku Za Pivovarem. Technické služby chystají rekonstrukci chodníků v ulicích Pražská, Litomyšlská a Pivovarská a opravu komunikací na městském hřbitově. Z rozpočtu Technických služeb půjde v příštím roce do oprav komunikací a chodníků přibližně podobný objem finančních prostředků jako letos, město počítá celkově s podstatně vyšší částkou.

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny opravy komunikací a chodníků i investice do veřejných prostranství v roce 2016 a 2017. 

 

Rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba cyklostezky v roce 2016

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

- cyklostezka o šířce 3,0 m a o celkové délce cca 2 km, asfaltový povrch,

- termín realizace 10/2015 - 04/2016;

 

Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého

- rekonstrukce vozovky v úseku ulic Jiráskova – Odbojářská,

- rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, obnova stávající zeleně a osazení nové, 18 nových       parkovacích stání,

- termín realizace 05/2016 – 8/2016; 

 

Předlažba chodníku v ulici Českých bratří

- od č. p. 524 až po č. p. 476 po ulici na Blahově,

- termín realizace 05/2016;

 

Oprava asfaltového chodníku v ulici Českých bratří

- pravá strana podél autobusové zastávky směr Litomyšl,

- dokončení chodníku po výstavbě kruhového objezdu,

- termín realizace 05/2016;

 

Oprava komunikace v ul. Dobrovského

- vyfrézování stávajícího povrchu a položení nového,

- termín realizace 05/2016;

 

Předlažba chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad

- od č. p. 166 až po č. p. 181,

- termín realizace 06/2016;

 

Předlažba chodníku v ulici Štefánikova

- od č. p. 448 až po č. p. 621

- termín realizace 06/2016;

 

Oprava komunikace v ul. Komenského

- pravá strana mezi ul. Jiřího z Poděbrad a Litomyšlská,

- vyfrézování části stávajícího povrchu a položení nového,

- termín realizace 07/2016 – 08/2016;

 

Předlažba chodníku v ulici Husova

- podél I/35 od ul. Rokycanova po autobusové nádraží – pravá strana směr Hradec Králové,

- termín realizace 07/2016 – 08/2016;

 

Chodník ul. Tisovská

- vybudování chodníku podél ul. Tisovská v délce cca 280 m,

- termín realizace 07/2016 – 09/2016;

 

Předlažba chodníku v ulici Husova

- podél I/35 od krytého plaveckého bazénu po ul. Rokycanova – pravá strana směr Hradec Králové,

- termín realizace 09/2016;

 

Předlažba chodníku v ulici Denisova včetně rekonstrukce zeleně

- od č. p. 644 až po č. p. 398 – levá a pravá strana,

- termín realizace 09/2016 – 10/2016;

 

Rekonstrukce ul. Čermákova

- rekonstrukce ul. Čermákova v celé délce, rekonstrukce veřejného osvětlení,

- termín zahájení realizace 09/2016 - 11/2016;

 

Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše

- položení nového asfaltového povrchu, nové veřejné osvětlení, opravě předchází vybudování nové kanalizace, které          

  provede společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,

- termín realizace 11/2016;

 

Knířov – chodník k zastávce autobusu

- vybudování chodníku od autobusové zastávky "Knířov" podél silnice II/357 v délce cca 155 m, oboustranné nástupiště

  autobusové zastávky včetně autobusových zálivů. Akce bude realizována v případě obdržení dotace z programu SFDI,

- termín realizace 09/2016 – 11/2016;

 

Rekonstrukce komunikací a chodníků a investice do veřejných prostranství v roce 2017

 

Regenerace sídliště U hřbitova

- území je vymezeno ulicemi Brandlova, Roháčova, Palackého a vnitroblokem sídliště mezi těmito ulicemi,

- rekonstrukce a rozšíření vozovek a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků,

- termín zahájení realizace 04/2017;

 

Rekonstrukce nám. Vaňorného

- rekonstrukce místních komunikací, komunikací pro pěší včetně výměny laviček a veřejného osvětlení,

- termín zahájení realizace 03/2017;

 

Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura

- vybudování dopravní a technické infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení) pro    

  plánovanou výstavbu rodinných domů ve dvou etapách. V rámci dopravní infrastruktury je řešeno prodloužení ul.  

  Mánesova a ul. Školní, napojení v severozápadním okraji na ul. Pivovarskou,

- termín zahájení realizace 04/2017;

 

Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a Domovem pro seniory

- revitalizace prostranství mezi bývalými dragounskými kasárnami a Domovem pro seniory a prostranství v okolí prodejny     Albert,

- termín zahájení realizace 08/2017;

 

Park Za Pivovarem

- vybudování nového parku pro pobyt a relaxaci v zeleni, i pro částečně aktivní vyžití (dětské hřiště, pobytová louka apod.),

- termín zahájení realizace 05/2017;

 

Plánované opravy chodníků a komunikací na rok 2017 připravované Technickými službami Vysoké Mýto 

 

Předlažba chodníku v Pražské ulici

Předlažba chodníku v Litomyšlské ulici

Oprava komunikací na městském hřbitově

Předlažba chodníku v Pivovarské ulici

 

Opravy a rekonstrukce inženýrských sítí v roce 2016

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – ul. Jiřího z Poděbrad a ul. Čermákova s propojením do ul. Pražské (č. p. 81),

- termín zahájení realizace 04/2016;

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – ul. Rokycanova (od ul. Jiráskova po ul. Denisova),

- termín realizace 03/2016 – 06/2016;

 

ČEZ IE-12-2005311, ul. Žižkova (v úseku od čp. 399 po č. p. 490), ul. Denisova (od ul. Žižkova po ul. Rokycanova, po obou stranách), ul. Školní (od ul. Žižkova po č. p. 450),

- termín realizace 03/2016 – 09/2016;

 

COMA Položení optických datových kabelů pro internet v ul. Žižkova (od čp. 490 po čp. 371)  ul. Denisova (od ul. Žižkova po ul. Rokycanova, od č. p. 371 po č. p. 376),

- termín realizace 03/2016 – 09/2016;

 

Vak Rekonstrukce vodovodu  – ul. Prokopa Velikého v rámci rekonstrukce ulice (od ul. Jiráskova po ul. Odbojářská),

- termín realizace 03/2016 - 04/2016;

 

Vak Oprava vodovodu  – ul. Kpt. Jaroše v rámci rekonstrukce ulice prováděné městem Vysokým Mýtem,

- termín realizace 09/2016 – 10/2016;

 

Vak Oprava vodovodu  – ul. Denisova (od ul. Žižkova po ul. Rokycanova),

- termín realizace 04/2016 – 05/2016;

 

Vak Oprava vodovodu  – ul. Rašínova (od kolejí po ISŠT),

- termín realizace 04/2016 – 05/2016;

 

Vak Oprava kanalizace – ul. Jiráskova, od ul. Prokopa Velikého po restauraci u Brežněva,

- termín realizace 04/2016 – 05/2016;

 

Vak Oprava kanalizace – ul. Českých bratří, od ul. Na Blahově ke garážím,

- termín realizace 05/2016 – 06/2016;

 

Vak Oprava vodovodu – ul. Českých bratří, od ul. V Průhonech po ul. Milíčova,

- termín realizace 2. pol. 2016.

 

Plánované rekonstrukce a opravy inženýrských sítí v roce 2017

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – nám. Přemysla Otakara II.

- I. etapa (severní a východní strana náměstí) a ul. Bří Škorpilů

- pravděpodobný termín zahájení realizace 06/2017;

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – nám. Přemysla Otakara II. - II. etapa (jižní

a západní strana náměstí) a ul. Kar. Světlé a nám. Vaňorného (po ul. Vrchlického)

- pravděpodobný termín zahájení realizace 06/2016, ul. Kar. Světlé a nám Vaňorného  (po ulici Vrchlického)

  pravděpodobně již na podzim 2016;

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – ul. Čapkovská a část ul. Pražské a část ul.

Slunečná;

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – ul. Denisova (od ul. Žižkova po ul. Mládežnická);

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto - Gen. Závady a část ul. Jiráskova (od ul. Rokycanova po ul. Prokopa Velikého);

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – Komenského (od DPS po ul. Pražská, část ul. Pražská k Pražské bráně);

 

RWE Rekonstrukce místní sítě Vysoké Mýto – Komenského STL (středotlak) od křižovatky s ul. Pražská po Šedovu lékárnu;

 

ČEZ IE-12-2005334, ul. Pražská (od Barum ke slévárně, tj. od čp. 84 po čp. 123);

 

Vak Oprava vodovodu – sídliště Družba od kotelny v ul. Prokopa Velikého po kotelnu Gen. Svatoně.

 

Veškeré uvedené údaje vychází z informací správců inženýrských sítí, které mohou být ještě upřesňovány. Rovněž termíny realizace oprav prováděných městem a Technickými službami budou průběžně upřesňovány.