Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 23.4.2018

Rozpočet města na rok 2016

29.01.16

Vysoke MtoZastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2015 dva zásadní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2016, a to Rozpočtový výhled města sestavený na období 2017- 2019 a Rozpočet města na rok 2016. Rozpočtový výhled počítá s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2,5 %, meziročním růstem nedaňových příjmů ve výši 1 %, meziročním růstem běžných výdajů města ve výši 2 %, meziročním růstem kapitálových výdajů ve výši 5 %. V uvedeném období neplánuje město přijetí žádné půjčky nebo úvěru, náklady na dluhovou službu jsou vypočítány s rezervou na růst úrokových sazeb ve výši cca 1 %. Saldo provozního rozpočtu vykazuje rostoucí trend.

 

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2016 je sestaven jako přebytkový s příjmy ve výši 220 603,3 tis. Kč a výdaji ve výši 215 729,3 tis. Kč, financováním ve výši 4 874 tis. Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 4 874 tis. Kč je tvořen splátkami jistin přijatých úvěrů a půjček. Rozpočet hospodářské činnosti města na rok 2016, předmětem je správa a údržba městského bytového a nebytového fondu, počítá s celkovými výnosy ve výši 21 506 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 21 400 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 106 tis. Kč.

 

Město disponuje s volnými finančními prostředky z minulých let ve výši 88,3 mil. Kč a finančními prostředky alokovanými ve Fondu udržitelného rozvoje města ve výši 17,9 mil. Kč. Výše závazků města z přijatých úvěrů a půjček činí částku 22,5 mil. Kč. Město nepočítá s úpravou rozpočtu v oblasti navyšování běžných výdajů, výjimka je pouze v případě obdržení nerozpočtovaných neinvestičních dotací, naopak bude volné finanční prostředky v průběhu roku zapojovat formou rozpočtových opatření, a to k zajištění financování investičních výdajů. V současném rozpočtu je na investice určeno 11,2 % celkových výdajů, toto číslo poroste. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem investičního plánu města na roky 2016 a 2017 a tento dokument bude postupně realizován.

 

Mezi nejvýznamnější akce budou patřit následující: Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého, Rekonstrukce nám. O. Vaňorného, Regenerace sídliště U Hřbitova, Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1. etapa, Knířov - chodník k zastávce autobusu, Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura, Park Za Pivovarem, Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a DPS, Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií, Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů, Dům pokojného stáří ,,Naděje" čp. 731 - zateplení objektu a SDH - rekonstrukce CAS 32-T 815.

 

Na závěr lze konstatovat, že město Vysoké Mýto vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti, dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu, probíhají přípravy na finální realizaci investičních akcí, na které jsou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.

 

 

 

Graf – struktura výdajů rozpočtu 2016

 

rozpocet2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Zima, vedoucí odboru finančního