Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 26.4.2018

Rada města souhlasila se světelnou křižovatkou

21.01.16

20160122 FOTO VM Krizovatka Lidl 2000 Web 001Na svém předposledním prosincovém jednání se rada města zabývala dopravní problematikou na silnici I/35 na průtahu městem. Vzhledem k neustále rostoucí intenzitě dopravy i plánovanému zprovoznění nového parkoviště firmy Iveco v červnu 2016 a na základě předložené dopravní studie souhlasila s tím, aby bylo na průtahu městem vybudováno světelné signalizační zařízení na křižovatce s Pražskou ulicí, nebo u Lidlu.To by mělo sloužit v období tzv. přechodného stavu, který potrvá do zprovoznění rychlostní komunikace R 35 kolem Vysokého Mýta. V souvislosti s touto rychlostní komunikací budou dopravní opatření na průtahu městem nově posouzena.

Rada města požaduje, aby před tím, než bude na jedné z křižovatek osazeno světelné signalizační zařízení, byla posouzena možnost sladit navrženou signalizaci se stávající světelně řízenou křižovatkou s ulicí Prokopa Velikého a vytvořit tzv. zelenou vlnu. Pro snadnější odbočení vlevo dále rada souhlasila s vybudováním úrovňové úpravy křižovatky s ulicí Gen. Svatoně.

 

Rada města zároveň souhlasila se zhotovením projektové dokumentace na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce s Pražskou ulicí, nebo u Lidlu a z důvodu zajištění plynulosti provozu na I/35 požádala o doplnění projektové dokumentace o studii, která bude řešit různé varianty ve vztahu k stávající světelně řízené křižovatce s ulicí Prokopa Velikého. Posuzovány budou následující varianty:

·         světelné signalizační zařízení na křižovatce u Lidlu

·         světelné signalizační zařízení na křižovatce s Pražskou ulicí

·         světelné signalizační zařízení na křižovatce s Pražskou ulicí a u Lidlu

·         světelné signalizační zařízení na křižovatce s Pražskou ulicí a u Lidlu řízené tak, jako by šlo o jednu společnou         křižovatku

 

Rada města dále požaduje, aby byl posouzen vliv světelné signalizace na přechodu u krytého plaveckého bazénu a uvažovaného světelně řízeného přechodu u autobusového nádraží na plynulost dopravního provozu a zařazení těchto signalizací do tzv. zelené vlny.

 

Úvodem jednání radní vyslechli zprávu vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Kristýny Šťastné, která shrnula výstupy „Dopravní studie – I/35 Vysoké Mýto – průtah, řešení křižovatek“. Také se zabývali situací, která by mohla nastat na průtahu v místě křižovatek s Pražskou ulicí a u Lidlu poté, co bude otevřeno nové parkoviště Iveco. Snahou města bude zkoordinovat harmonogram instalace světelných signalizačních opatření s předpokládaným dokončením parkoviště Iveco.

 

Město Vysoké Mýto se intenzivně snaží o řešení složité dopravní situace ve městě. Možnosti zklidnění dopravy na I/35 ve Vysokém Mýtě diskutoval starosta města s poslanci Parlamentu Jiřím Junkem a Martinem Kolovratníkem i s řediteli Ředitelství silnic a dálnic a Státního fondu dopravní infrastruktury. Probírali konkrétní opatření a hledají zdroje jejich financování. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že silnice I/35 je státní a spravuje ji Ředitelství silnic a dálnic, komunikace v ulicích Vraclavská a Pražská jsou ve vlastnictví kraje a spravuje je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Město Vysoké Mýto bude i nadále usilovat o to, aby financování možných úprav uvedených komunikací včetně instalace světelného signalizačního zařízení bylo realizováno z prostředků státu.

 

Foto Milan Zeman

 

20160122 FOTO VM Krizovatka Lidl 2000 Web 002