Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 18.6.2018

Zahájení projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta

22.02.13

znak1V červenci roku 2012 město podalo žádost v 89. výzvě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu: „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“. V rámci hodnocení byl náš projekt vybrán ke spolufinancování a MV ČR jako zprostředkující orgán dotačního titulu vydalo v lednu 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem je zkvalitnit strategické řízení a management města a MěÚ Vysoké Mýto, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, efektivně řídit rozvoj města, umožnit občanům maximální kontrolu naplňování programu politické reprezentace města.

Těžištěm projektu je vytvoření komplexního systému strategického řízení, a to především sestavením plánu rozvoje města Vysoké Mýto, strategického plánu rozvoje úřadu včetně informační strategie. Přínosem těchto tří strategických dokumentů je specifikace potřeb města, jejich priorit, základních kroků k realizaci a jejich návazností, kontrolních mechanismů plnění, možností financování. Pro zajištění úkolů veřejné správy a samosprávy, rozvoje města je třeba, aby úřad disponoval dostatečnými kapacitami v čase i odbornosti, přičemž jsou kladeny stále vyšší nároky na využití moderních informačních technologií, které vyžadují zpracování koncepce rozvoje úřadu a na ni navázané informační strategie. Vysoké Mýto zajistí plnění projektu vlastním týmem pracovníků s využitím externích odborných služeb. Primární cílovou skupinou jsou pracovníci MěÚ a volení zástupci města Vysokého Mýta. Město počítá i s aktivním zapojením veřejnosti do tvorby těchto strategií a v rámci projektu hodlá organizovat cca 3 veřejná setkání s občany.  

Realizace proběhne v období od ledna 2013 do března 2015. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3.596.050,- Kč. Spoluúčast města z uvedených celkových způsobilých výdajů činí 539 407,50,- Kč.

 

esf eu oplzz ervenpodpora horizont cmyk1