Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 18.6.2018

Naplňování strategického plánu rozvoje města

23.05.16

Vys Mto IMG 3761 Město má strategický plán rozvoje na období 2015 až 2024. Pro jeho naplňování jsou důležitá následující východiska:

1 - rozvojová opatření strategického plánu (kapitola 7.),

2 - programové prohlášení rady města na období 2014 až 2018,

3 - dostupnost finančních prostředků (dotace + vlastní finanční prostředky),

4 - databáze rozvojových projektů.

Na základě průniku těchto čtyř faktorů jsou do akčního plánu rozvoje města zařazovány jednotlivé rozvojové projekty.

Vzhledem ke skutečnosti, že dostupnost finančních prostředků je faktor velice proměnný ovlivňovaný mnoha faktory nemá akční plán rozvoje města formu krátkodobého, nebo střednědobého rozvojového dokumentu zpracovaného na 2 až 4 roky. Akční plán je souborem rozvojových projektů, které procházejí následujícími fázemi: příprava projektu, zajišťování financování projektu, realizace projektu, vyhodnocení projektu, provoz projektu, vyhodnocení projektu. Při zahájení přípravy projektu se vychází ze strategického plánu a programového prohlášení rady města s tím, že tempo přípravy a realizace je ovlivňováno především dostupností finančních prostředků. V okamžiku kdy je rozhodnuto o zahájení projektové přípravy daného rozvojového projektu, tak jsou dostupné infromace o jeho obsahu a cílech zveřejněny v sekci PROJEKTY MĚSTA na webových stránkách městského úřadu. Pracovní pomůckou při této činnosti je databáze rozvojových projektů. Dalším vnějším projevem této činnosti je schválený rozpočet města a jednotlivá rozpočtová opatření, která zastupitelstvo města schvaluje v průběhu roku, kde se objevuje alokace finančních prostředků na jednotlivé projekty. Tento ukazatel je však pro občany města méně přehledný. Veřejnost může navrhovat zařazení konkrétních akcí do databáze rozvojových projektů prostřednictvím formuláře na webových stránkách městského úřadu v rubrice "Návrh nových projektů" sekce "STRATEGICKÝ PLÁN".