Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 18.6.2018

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí

23.05.16

Vys Mto Jangelec 3V4O1087 V období od února 2013 do září 2014 byl pořízen "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí". Nejprve byla provedena analýza stavu města z pohledu naplňování potřeb obyvatel a z pohledu podmínek dalšího rozvoje města. Výstupem této etapy je analytická část strategického plánu. Návrhová část strategického plánu rozvoje města obsahuje vizi a strategické cíle (kapitola 3. - popis stavu, který by mělo město dosáhnout v roce 2024 a dlohodobých cílů v jednotlivých oblastech rozvoje města), prioritní oblasti rozvoje (kapitola 4. - popis hlavních oblastí rozvoje města), SWOT analýzu (kapitola 5. - vyhodnocení slabých a silných stránek a příležitostí a hrozeb pro jednotlivé rozvojové oblasti),

strategie rozvoje jednotlivých oblastí rozvoje (kapitola 6. - popis cest k dosažení vytčených cílů v jednotlivých oblastech rozvoje města), rozvojová opatření (kapitola 7. - popis opatření k dosahování vytčených cílů), akční plány (kapitola 8. - popis sestavování akčních plánů rozvoje města), financování rozvoje města (kapitola 9.), implementaci strategického plánu (kapitola 10. - popis práce se strategickým plánem rozvoje města), vyhodnocení rizik (kapitola 11.) a závěrečné vyhodnocení plánu (kapitola 12.).

 

Hlavním výstupem strategického plánu z pohledu podpory rozvoje města je kapitola 7. obsahující obecný popis rozvojových opatření, jejichž realizací bude strategický plán naplňován.