Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 23.5.2018
Aktuality

Naplňování strategického plánu rozvoje města

Email Tisk PDF

23.05.16

Vys Mto IMG 3761 Město má strategický plán rozvoje na období 2015 až 2024. Pro jeho naplňování jsou důležitá následující východiska:

1 - rozvojová opatření strategického plánu (kapitola 7.),

2 - programové prohlášení rady města na období 2014 až 2018,

3 - dostupnost finančních prostředků (dotace + vlastní finanční prostředky),

4 - databáze rozvojových projektů.

Na základě průniku těchto čtyř faktorů jsou do akčního plánu rozvoje města zařazovány jednotlivé rozvojové projekty.


Celý článek...
 

Programové prohlášení rady města z pohledu strategického plánu rozvoje

Email Tisk PDF

23.05.16

Vys Mto Svae IMG 4190 Pro město byl byl pořízen strategický plán rozvoje na období 2015 až 2024 (návrhová část) a rada města zveřejnila své programové prohlášení na období 2014 až 2018. Vztah programového prohlášení rady města a rozvojových opatření strategického plánu (viz vztahová tabulka) je jedním ze základů pro řízení rozvoje města v letech 2014 až 2018.


 

Výstupy projektu "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta

Email Tisk PDF

23.05.16

Vysoké MýtoV letech 2013 až 2015 byl realizován projekt "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta". Realizace projektu měla následující cíle: definování vize rozvoje města do roku 2024, nalezení a popsání cest k dosažení vytčené vize a zvýšení efektivity při jejím naplňování. Tento projekt má tři hlavní výstupy: "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí" (analytická část a návrhová část), "Strategie rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zlepšit řízení městského úřadu a vytvořit optimální podmínky pro naplňování strategie rozvoje města a "Informační strategie Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zefektivnění práce s informacemi na městském úřadě.


 

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí

Email Tisk PDF

23.05.16

Vys Mto Jangelec 3V4O1087 V období od února 2013 do září 2014 byl pořízen "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí". Nejprve byla provedena analýza stavu města z pohledu naplňování potřeb obyvatel a z pohledu podmínek dalšího rozvoje města. Výstupem této etapy je analytická část strategického plánu. Návrhová část strategického plánu rozvoje města obsahuje vizi a strategické cíle (kapitola 3. - popis stavu, který by mělo město dosáhnout v roce 2024 a dlohodobých cílů v jednotlivých oblastech rozvoje města), prioritní oblasti rozvoje (kapitola 4. - popis hlavních oblastí rozvoje města), SWOT analýzu (kapitola 5. - vyhodnocení slabých a silných stránek a příležitostí a hrozeb pro jednotlivé rozvojové oblasti),


Celý článek...
 

Zahájení projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta

Email Tisk PDF

22.02.13

znak1V červenci roku 2012 město podalo žádost v 89. výzvě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu: „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“. V rámci hodnocení byl náš projekt vybrán ke spolufinancování a MV ČR jako zprostředkující orgán dotačního titulu vydalo v lednu 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem je zkvalitnit strategické řízení a management města a MěÚ Vysoké Mýto, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, efektivně řídit rozvoj města, umožnit občanům maximální kontrolu naplňování programu politické reprezentace města.


Celý článek...